Het melden van een veronderstelde integriteitsschending


Als u personeelslid van de federale administratie bent, kan u vanaf heden misbruiken of onregelmatigheden binnen de administratie melden bij de federale Ombudsman.

Vanaf 4 april 2014 fungeert de federale Ombudsman als centraal meldpunt voor federale ambtenaren die te maken hebben met een veronderstelde integriteitschending.

De wet van 15 september 2013 regelt de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden.