Bezoek van de anti-corruptiecommissie van Noord-MacedoniëDeze Staatscommissie, die in 2002 werd opgericht, is verantwoordelijk voor de preventie van corruptie en de strijd tegen belangenconflicten bij het openbaar ambt van Noord-Macedonië.

Dit driedaags bezoek, van 20 tot 22 mei, kadert in een Europees steunprogramma om een Noord-Macedonische wetgeving inzake klokkenluiders te maken, conform de Europese standaarden.

Het Centrum Integriteit zal zijn ervaring inzake onderzoek van vermeend misbruik en vermeende fraude bij de federale overheid en de bescherming van klokkenluiders toelichten.

De Staatscommissie ter voorkoming van corruptie van Noord-Macedonië zal ook andere Belgische en internationale organisaties die een rol spelen in de strijd tegen corruptie, de bevordering van integere overheidsdiensten en de bescherming van klokkenluiders ontmoeten:
- het Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie,
- Audit Vlaanderen en de Vlaamse ombudsman,
- de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie,
- het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF),
- Transparency International,
- Siemens.
gepost op: 20/05/2019