De ombudsmannen ontmoeten armoede-experten


© de federale Ombudsman

Deze ontmoetingsdag werd georganiseerd in samenwerking met het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de POD Maatschappelijke integratie en bracht 80 deelnemers samen: ombudsmannen, armoede-experten en ervaringsdeskundigen.

De deelnemers wisselden van gedachten in workshops over de concrete rol die ombudsmannen (kunnen) spelen voor kwetsbare groepen. Ombudsmannen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om hen daarbij beter te helpen. Om dit te kunnen doen was het belangrijk naar hen te luisteren. Allen kwamen ze tot dezelfde vaststelling: de ombudsmannen zijn niet genoeg gekend bij het grote publiek, en nog minder bij kwetsbare personen.

De federale Ombudsman wees bijvoorbeeld op de moeilijkheden die personen met belastingschulden ervaren om met de administratie in contact te treden. Hij wees ook op de problemen van personen die geen toegang hebben tot de online diensten van de federale overheid of niet over de nodige kennis beschikken om ze te gebruiken.gepost op: 27/05/2019