Europees netwerk voor integriteit in het openbaar ambt


© Huis voor klokkenluiders

Op initiatief van het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders vergaderden op 24 mei ll. voor de eerste keer in Den Haag verscheidene organisaties die waken over de integriteit van de overheidsdiensten in hun land. Ook het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman tekende present.

Teneinde hun kennis te delen en ervaringen uit te wisselen, hebben deze organisaties beslist om een nieuw Europees netwerk op te richten: NEIWA, Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities.

De 7 deelnemende organisaties zijn:
- het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman
- de Vlaamse Ombudsdienst
- Huis voor Klokkenluiders (Nederland)
- Défenseur des Droits (Frankrijk)          
- Autorità Nazionale Anticorruzione (Italië)
- MFSA (Malta)
- Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (Oostenrijk)

In de toekomst zullen andere vergelijkbare organisaties zich hierbij aansluiten.

Volgens de wet van 15 september 2013 onderzoekt het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman misbruik en fraude bij de federale overheidsdiensten en kan het zogenaamde klokkenluiders beschermen.

In 2018 opende het Centrum Integriteit 44 nieuwe dossiers en startte het 19 onderzoeken. Deze cijfers stijgen voortdurend sinds de oprichting van de dienst. 


gepost op: 03/06/2019