Focus op een klacht: een te laat betaalde belasting


© Belga

Het aanslagbiljet van Patrick (naam is fictief) is duidelijk : hij moet 1.300 € belasting betalen.

Probleem met de briefwisseling

De FOD Financiën stuurde Patrick per post het aanslagbiljet en een herinneringsbrief. Omdat Patrick niet reageerde, schakelde de FOD Financiën een deurwaarder in om de belasting te innen. Dat kost Patrick bijkomend 250 €.

Was er een probleem met de verdeling van de post? Patrick bevestigt in ieder geval geen van beide brieven te hebben ontvangen.

Te goeder trouw

Patrick heeft altijd zijn belastingen op tijd betaald. De federale Ombudsman pleit voor Patricks goede trouw, wetend dat de postbedeling soms problemen geeft.

De FOD Financiën aanvaardt dit en neemt de 250 € deurwaarderskosten voor haar rekening. Patrick betaalt onmiddellijk de openstaande schuld.

Een probleem met de belastingen ?

Hebt U, zoals Patrick, een probleem met de belastingen,
> neem dan eerst contact op met de klachtendienst van de FOD Financiën,
> indien dit niet leidt tot een oplossing, dien dan een klacht in bij de federale Ombudsman.

Hebt u een ander probleem, dan kan de website www.ombudsman.be u makkelijk naar de geschikte ombudsman leiden.

gepost op: 04/03/2019