Het Parlement keurt de gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen goed


Gevangenis van Antwerpen © Belga

In 2015 gaf de federale Ombudsman een zeer kritisch verslag aan het Parlement over de leefomstandigheden van gedetineerden tijdens stakingsperioden.

Ontoelaatbare omstandigheden

De hygiëne en toegang tot medische zorgen waren onvoldoende. De gedetineerden hadden honger en moesten 24 uur op 24 in hun cel blijven, zonder mogelijkheid op een wandeling. Bezoek van hun advocaat of familie was onmogelijk. De veiligheid van gedetineerden en het aanwezige personeel was niet meer verzekerd.

De federale Ombudsman had aan het Parlement een gegarandeerde dienstverlening aanbevolen om elke onmenselijke of mensonterende behandeling te voorkomen en om de veiligheid in de gevangenis tijdens de staking te waarborgen. Hij herinnerde daaraan tijdens de stakingen van mei 2016 en de zomer van 2018, na klachten van gedetineerden over de leefomstandigheden.

Elementaire noden verzekeren

Bij staking, verplicht de gegarandeerde dienstverlening de gevangenis om te voorzien in:
- voldoende maaltijden waarvan één warme maaltijd per dag,
- 2 stortbaden per week,
- de onontbeerlijke medische zorgen,
- een wandeling van 1 uur per dag,
- een keer per week bezoek van naasten en mogelijkheid tot telefoneren,
- het bezoek van een advocaat.

Guido Herman, federaal Ombudsman: “Gedetineerden zijn in hun situatie per definitie volledig afhankelijk van de overheidsdienst. Hun gezondheid en leven mogen door een staking geen gevaar lopen. De Staat heeft de verplichting hun veiligheid en fundamentele behoeften ten alle tijden te verzekeren.”

gepost op: 18/03/2019