Personen met een handicap: geen risico meer om de verhoging van de tegemoetkoming te verliezen


© Belga

In sommige gevallen kent de administratie een verhoogde tegemoetkoming toe, als ze na een medisch onderzoek vaststelt dat de toestand van de persoon met een handicap verergerd is. De problemen bij de behandeling van dossiers bij de overheidsdienst vertragen medische onderzoeken en beslissingen.

Verhoging definitief verloren

Omdat de beslissingen niet altijd met retroactieve werking waren, liepen personen met een handicap soms maanden van verhoogde tegemoetkoming mis, meer bepaald het supplement dat de verergering van de gezondheidstoestand compenseert.

Omdat ze zo soms tot 6 maanden van supplementen definitief hadden verloren, klopten sommigen bij de federale Ombudsman aan.

Los van de vertraging

De federale Ombudsman wees al jaren geleden op dit probleem en deed een aanbeveling om de reglementering aan te passen. Het Parlement heeft nu unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat voortaan de verhoogde tegemoetkoming toekent vanaf de geplande medische herziening.

Voor de federale Ombudsman mag het toekennen van een recht niet afhangen van de snelheid waarmee een dossier wordt behandeld. Het was onaanvaardbaar dat mensen de financiële gevolgen dragen van een vertraging bij de overheid.

Ook een klacht ?

Als je een probleem hebt met de Directie-generaal Personen met een handicap :
contacteer dan eerst hun klachtendienst;
- niet tevreden? Dien dan een klacht in bij de federale Ombudsman.

Heb je een ander probleem? De website www.ombudsman.be leidt je vlot naar de ombudsman die je vooruithelpt.


gepost op: 26/03/2019