Personen met een handicap ontvangen sociaal tarief met retroactieve werking


© Belga

Sommige personen met een handicap hebben recht op een sociaal energietarief, een lager tarief voor hun gas- en elektriciteitsrekening.

Met retroactieve werking

In tegenstelling tot de tegemoetkoming voor personen met een handicap, werd het sociaal energietarief niet retroactief toegekend.

Gevolg : personen met een handicap liepen soms meerdere maanden van dit sociaal tarief mis. De vertraging van de administratie bij de behandeling van de dossiers verergerde het financiële verlies nog. Voor een gezin (ouders met één kind) met een gemiddeld verbruik, kon dit verlies al snel oplopen tot € 280,00 per jaar.

Een oplossing na 6 jaar

Sinds 2012 heeft de federale Ombudsman getracht een oplossing te vinden, via meerdere aanbevelingen aan de betrokken overheidsdiensten en het parlement. De problemen bij de Directie-Generaal Personen met een handicap toonden nog sterker de noodzaak voor een oplossing aan.

Op donderdag 31 januari 2019 werd een wetsvoorstel dat het sociaal energietarief met retroactieve werking toekent aan personen met een handicap unaniem goedgekeurd door de plenaire vergadering  van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Guido Herman, federaal ombudsman : “Het was onaanvaardbaar dat kwetsbare personen die over een laag inkomen beschikken slachtoffer zijn van de problemen bij een overheidsdienst. Het toekennen van een recht mag niet afhangen van de snelheid waarmee een dossier wordt behandeld”.

gepost op: 01/02/2019