Wat doet hij?

De federale Ombudsman heeft verschillende opdrachten :
 
- hij onderzoekt uw klachten over de federale administraties

- hij onderzoekt de werking van de federale administraties die de Kamer van volksvertegenwoordigers hem expliciet aanwijst

- hij legt de federale administraties en ook de Kamer van volksvertegenwoordigers aanbevelingen tot verbetering voor

- hij brengt hierover verslag uit aan het Parlement

- hij onderzoekt meldingen van veronderstelde integriteitschendingen binnen de federale administratieve overheid.