Wie is de federale Ombudsman?

De federale Ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige instelling die klachten onderzoekt over de werking en het optreden van federale administratieve overheden

Er zijn twee federale ombudsmannen:

- David Baele
- Jérôme Aass

De federale ombudsmannen werden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een termijn van zes jaar.

Samen met hun medewerkers helpen zij u kosteloos om uw problemen met de federale administratie op te lossen.

Zij maken geen deel uit van de federale administratie en onderzoeken uw klachten op onpartijdige wijze.

Zij zijn niet gebonden door instructies van andere overheden en benoemen zelf het personeel dat hen bijstaat in de uitvoering van hun ambt.

De federale Ombudsman bestaat al meer dan 20 jaar.