Het verloop van onderzoeken van het Centrum Integriteit


Vooraleer u kunt melden, is er een vooronderzoek van uw vraag om voorafgaand advies.

Als uw vraag tot voorafgaand advies gunstig wordt beoordeeld, dan ontvangt u een formulier waarmee u een melding kan doen bij het Centrum Integriteit. Op dat formulier moet u aanduiden of u kiest voor een open of vertrouwelijke melding. In het laatste geval zal uw identiteit niet worden bekendgemaakt.

Het Centrum Integriteit start pas, eventueel samen met deskundigen, een onderzoek nadat u het formulier hebt ingevuld en ondertekend terugbezorgd.

Na afloop van het onderzoek brengt het Centrum Integriteit verslag uit aan de leidend ambtenaar van de betrokken overheidsdienst, of als die leidend ambtenaar betrokken is bij de integriteitsschending, aan de minister. Hij neemt vervolgens op basis van het verslag de maatregelen.

Als melder wordt u op de hoogte gebracht van het einde van het onderzoek. Om de geheimhouding van het onderzoek te garanderen, kan het Centrum Integriteit u geen details meedelen over het resultaat van het onderzoek. 

> Lees het onderzoeksprotocol van het Centrum Integriteit