Hoe wordt de indieningsdatum bepaald ?


Algemene regel:

- bij e-mail  = de datum van de mail;
- bij een webformulier = datum van indiening (“submitted on”) van het webformulier ;
- bij fax =  de datum op de fax;
- bij een bezoek in onze kantoren, op een permanentie of naar aanleiding van een actie = de datum van het bezoek;
- bij brief = de datumstempel van de post;
- bij aangetekende brief = datumstempel van de post op de omslag (cfr. afgiftebewijs);
- bij een brief die rechtstreeks bij de ombudsman in de bus wordt gestopt = datum lichting bus.

Bijzondere situaties:

Als de datum van verzending van de e-mail, fax, … een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan is de indieningsdatum: de eerstvolgende werkdag.

Let op: een brugdag geldt ook als eerstvolgende werkdag, ook de dagen tussen Kerst en Nieuw die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag zijn, zijn ook werkdagen en die dagen kunnen ook indieningsdata zijn.

vb1 maandag 10 november 2014 (de brugdag naar 11 november) kan een indieningsdatum zijn.
vb2 maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december 2014 kunnen indieningsdata zijn.

Voor brieven die rechtstreeks (zonder tussenkomst van de Post) bij de ombudsman in de bus worden gestopt, is de datum van lichting van de bus door de federale Ombudsman altijd de indieningsdatum.

Het verschuiven van de indieningsdatum in geval van een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag naar de eerstvolgende werkdag geldt echter niet voor klachten ingediend:
- bij een webformulier: indieningsdatum blijft altijd de datum van indienen van het webformulier;
- bij een bezoek op een permanentie (bvb in Gent op zaterdag) of naar aanleiding van een actie: indieningsdatum is altijd de datum van het bezoek;
- bij aangetekende brief: steeds de datumstempel van de post op de omslag (cfr. afgiftebewijs) wat dus ook een zaterdag kan zijn.