Welke klachten kan de federale Ombudsman niet onderzoeken?


Klachten over andere dan federale administraties :

Die stuurt hij onmiddellijk door naar een collega ombudsman.

Klachten over federale administraties :

  • wanneer je niet eerst zelf contact opnam met de administratie waarover je klaagt
  • die duidelijk ongegrond zijn
  • die identiek zijn aan klachten die je eerder al voorlegde aan de federale Ombudsman en waarbij je geen nieuwe elementen  aanbrengt

Of ook :

  • anonieme klachten
  • klachten die over feiten gaan die zich meer dan een jaar terug voordeden en waarbij je sindsdien zelf geen initiatief meer nam om genoegdoening te krijgen