Nieuws

22/02/2011

Het netwerk van de ombudsmannen : POOL


Sinds 1997 hebben de Belgische institutionele ombudsmannen- en diensten zich verenigd in een netwerk, het “Permanent Overleg Ombudslui” (POOL). De federale Ombudsman is actief lid van dit netwerk en Catherine De Bruecker, federale Ombudsvrouw.
lees meer
16/11/2010

Colloquium


Dinsdag 30 november organiseert de federale Ombudsman, onder auspiciën van het KUL en de ULB, het colloquium Een federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing?
lees meer
13/07/2010

Leefomstandigheden in Merksplas


Na meerdere klachten van gedetineerden over de leefomstandigheden in de strafinrichting van Merksplas is de federale Ombudsman eind 2009 de situatie ter plaatse gaan onderzoeken. Hij kwam tot de conclusie dat de celafdeling niet meer geschikt is om er gedetineerden in onder te brengen. Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen wil er dit jaar nog beginnen met aanpassingswerken om de leefomstandigheden te verbeteren.
lees meer
15/12/2009

België moet onmiddellijk onderdak bieden aan alle asielzoekers

De federale Ombudsman heeft de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding aanbevolen om onmiddellijk onderdak te bieden aan alle asielzoekers en vreemdelingen die recht hebben op materiële opvang.

lees meer
23/10/2009

De gesloten centra in Kamercommissie

Op 21 oktober heeft de federale Ombudsman in de Kamercommissie Binnenlandse zaken zijn verslag voorgesteld over de werking van de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

lees meer
25/09/2009

Weigering van opvang aan kinderen in illegaal verblijf : verslag van de federale Ombudsman

De federale Ombudsman bezorgt de Kamer van volksvertegenwoordigers vandaag een tussentijds verslag (3de kwartaal) over de weigering van opvang aan minderjarige vreemdelingen in staat van behoefte. Hij klaagt deze ernstige inbreuk op de fundamentele rechten van het kind aan.

lees meer
31/07/2009

Verzadiging van het opvangnetwerk: Officiële aanbevelingen van de federale Ombudsman

Op 31 juli 2009 heeft de federale Ombudsman twee aanbevelingen gedaan rond de verzadiging van het opvangnetwerk. De eerste aanbeveling is gericht aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil), de tweede aan de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Philippe Courard.

lees meer
29/06/2009

Onderzoeksverslagen over de werking van de open centra en de gesloten centra

Op maandag 29 juni 2009 heeft de federale Ombudsman de verslagen neergelegd over de werking van de open centra en van de gesloten centra. Beide verslagen en een samenvatting kan u hier raadplegen en downloaden.

lees meer