Nieuws

08/05/2020

Focus op een oplossing: op zoek naar de eigenaar van een nabijgelegen bos

Tegenover het huis van Antonio ligt een bos. Er dreigen bomen op het huis van Antonio te vallen. Antonio wil contact opnemen met de eigenaar van het bos maar hij kent hem niet en krijgt zijn contactgegevens niet te pakken via de overheid. De federale Ombudsman vindt een oplossing.

 

lees meer
29/04/2020

Jaarverslag 2019 van de federale Ombudsman: “Meer dan ooit nood aan een sterke administratie”

Vandaag, op 29 april 2020, maakt de federale Ombudsman zijn jaarverslag 2019 publiek en bezorgt hij het aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. In 2019 opende hij 10% meer dossiers dan in 2018. In deze coronatijd roept de federale Ombudsman de overheden op om verder te investeren in een toegankelijke, empathische en performante administratie.

lees meer
27/03/2020

Coronavirus: waar kan ik terecht met mijn vraag of klacht?

Veel mensen hebben vragen over het coronavirus en de maatregelen van de overheid. Dat is begrijpelijk want het is een heel bijzondere situatie. Ga voor je vragen in de eerste plaats naar www.info-coronavirus.be.  Daar vind je al veel informatie. Ook de federale overheidsdiensten staan voor je klaar. Houd er wel rekening mee dat je mogelijk, door de uitzonderlijke omstandigheden, langer moet wachten op een antwoord. De federale Ombudsman rekent op je begrip daarvoor. Hij blijft natuurlijk ook bereikbaar mocht je toch een klacht hebben.

lees meer
16/03/2020

Vacature : klachtenbehandelaar (m/v/x) met kennis van het vreemdelingenrecht

De federale Ombudsman zoekt een klachten-behandelaar (m/v/x) met kennis van het vreemdelingenrecht (vervangingsovereenkomst). 
Wens je in een onafhankelijke instelling te werken die burgers helpt om hun rechten te doen gelden?Solliciteer tot en met 30 april 2020!

lees meer
13/03/2020

Coronavirus : de federale Ombudsman blijft online en per telefoon bereikbaar

De federale Ombudsman past uitzonderlijk zijn toegankelijkheid aan vanaf 13 maart 2020. Zijn kantoren in Brussel zijn voorlopig gesloten voor bezoekers en de spreekuren in de grote steden gaan niet door. De Ombudsman neemt deze maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) tegen te gaan en volgt hiermee de instructies van de overheid om mensen niet te dicht bij elkaar te laten komen. De federale Ombudsman staat nog steeds tot je dienst per telefoon, via e-mail en de website.

lees meer
12/03/2020

Visa studenten uit Kameroen: de federale Ombudsman vraagt de overheid om zich beter voor te bereiden

De federale Ombudsman roept de overheid op om het proces van de behandeling van visumaanvragen die door Kameroenezen worden ingediend om in België te studeren, te verbeteren. Sinds enkele jaren ontvangt de federale Ombudsman klachten van Kameroense studenten. Eén van de klachten is dat ze het academiejaar niet konden starten, hoewel ze hun aanvraag voldoende op voorhand indienden. De procedure om de geldigheid van de documenten en de oprechtheid van de aanvragen te controleren, duurt te lang. De federale Ombudsman vraagt de betrokken overheden op om met elkaar te overleggen en de procedure tegen het volgende academiejaar efficiënter te maken.

lees meer
04/03/2020

Oproep door de Kamer tot kandidaten voor een Franstalige federale ombudsman(vrouw)

Op 4 maart heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers een nieuwe oproep tot kandidaten voor een nieuwe Franstalige federale ombudsman gelanceerd. Aan Nederlandstalige kant werd David Baele recent benoemd. Wenst u een onafhankelijke instelling te leiden die burgers helpt om hun rechten te doen gelden? Stel dan uw kandidatuur vóór 3 april e.k.

lees meer
26/02/2020

De federale Ombudsman onderzoekt het voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte

De federale Ombudsman start een onderzoek naar de manier waarop de FOD Financiën de burgers informeert die een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte (ook wel VVA genoemd) ontvangen. De klachten die hij ontvangt, brengen een reeks terugkerende problemen aan het licht. De federale Ombudsman wil weten of de FOD Financiën voldoende duidelijk en transparant is over de VVA. In 2019 ontvingen ongeveer 3.200.000 Belgen een VVA. De Ombudsman plant het onderzoeksrapport in de zomer van 2020 aan het federale parlement te bezorgen.

lees meer
20/02/2020

David Baele, nieuwe Nederlandstalige federale Ombudsman

Op donderdag 20 februari heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de nieuwe Nederlandstalige federale Ombudsman benoemd. Het gaat om David Baele, nu opdrachthouder bij de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Er is nog geen Franstalige collega benoemd. De Kamer heeft beslist de oproep voor kandidaten opnieuw uit te schrijven. Catherine De Bruecker en Guido Herman, de huidige ombudsmannen feliciteren David Baele met zijn benoeming.

lees meer
17/02/2020

Focus op een oplossing : Onterechte belasting op pensioensparen

Anita doet aan pensioensparen en wordt 60. Ze heeft nooit een belastingvermindering gevraagd voor pensioensparen en moet dus geen taks van 8% betalen. Ze heeft wel een bewijs van de FOD Financiën nodig. Maar ze krijgt dat document niet te pakken en wil vermijden dat ze onterecht een belasting van 1300 euro moet betalen. Ze schakelt de federale Ombudsman in om het bewijs alsnog te verkrijgen. 

lees meer